Προσαρμογή Δραστηριοτήτων με τα Ζώα σύμφωνα με την Νομοθεσία για την Προστασία και τα Δικαιώματα των Ζώων

Ως απάντηση στις πρόσφατες αλλαγές στη νομοθεσία για την καλή διαβίωση των ζώων και την αυξημένη ευαισθησία στην κοινότητα, το Ninemia Stay & Play ανακοινώνει μια σημαντική αλλαγή στην προσέγγισή του στις δραστηριότητες των ζώων. Αναγνωρίζοντας τη σημασία των υπεύθυνων και ηθικών αλληλεπιδράσεων με τα ζώα, το ξενοδοχείο δεσμεύεται να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς, ενώ συνεχίζει να προσφέρει εμπλουτισμένες εμπειρίες στους επισκέπτες.

Μετά από εκτεταμένες διαβουλεύσεις με ειδικούς για την καλή διαβίωση των ζώων και σε ευθυγράμμιση με την ενημερωμένη νομοθεσία, το Ninemia Stay & Play θα εφαρμόσει μια σειρά αλλαγών στις δραστηριότητές του που σχετίζονται με τα ζώα. Αυτές οι αλλαγές στοχεύουν στην προώθηση της ευημερίας των εμπλεκόμενων ζώων, παρέχοντας παράλληλα στους επισκέπτες αξέχαστες εμπειρίες.

“Στο Ninemia Stay & Play, αναγνωρίζουμε τη σημασία του σεβασμού και της προστασίας της ευημερίας των ζώων. Μέσα από την καρδιά μας αντιλαμβανόμαστε πλήρως την αξία και τη σημασία της σωστής μεταχείρισης και προστασίας των ζώων που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ζωής και της φιλοσοφίας μας.

Μέσα από την πορεία μας, κατανοούμε πλήρως την ευαισθησία που υπάρχει στην κοινότητα όσον αφορά την προστασία των ζώων και την εξασφάλιση των δικαιωμάτων τους. Γι’ αυτό, αποφασίσαμε να αναθεωρήσουμε τις δραστηριότητές μας προκειμένου να είμαστε σύμφωνοι με την επιθυμία και την ανάγκη της κοινότητας αυτής, στην οποία ανήκουμε και εμείς. Ως διαχειριστές του περιβάλλοντος, δεσμευόμαστε να εφαρμόζουμε υπεύθυνες πρακτικές που ευθυγραμμίζονται τόσο με τις νομικές απαιτήσεις όσο και με τις αξίες της κοινότητας. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ουσιαστικές εμπειρίες που εμπνέουν μια βαθύτερη εκτίμηση για την άγρια ζωή, προωθώντας παράλληλα τις προσπάθειες ηθικής μεταχείρισης και διατήρησης της ευημερίας των ζώων.

To Νinemia Stay & Play ανακοινώνει μια σημαντική βελτίωση στην προσέγγισή του στις δραστηριότητες των ζώων. Αναγνωρίζοντας τη σημασία των υπεύθυνων και ηθικών αλληλεπιδράσεων με τα ζώα, το ξενοδοχείο δεσμεύεται να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς, ενώ συνεχίζει να προσφέρει νέες εμπλουτισμένες εμπειρίες στους επισκέπτες μας.».

Οι βασικές προσαρμογές περιλαμβάνουν:

Εκπαίδευση και Συνειδητοποίηση: To ξενοδοχείο επενδύει στην εκπαίδευση και τη συνειδητοποίηση του προσωπικού και των επισκεπτών μας ώστε να αντιλαμβάνονται τη σημασία της σωστής μεταχείρισης των ζώων.

Φροντίδα και Αγάπη: Θα διασφαλίσουμε ότι κάθε ζώο θα λαμβάνει την κατάλληλη φροντίδα και αγάπη, χωρίς να προσφέρει ανταλλάγματα, εξασφαλίζοντας την ευημερία και την υγεία του.

Υιοθέτηση πρακτικών φιλικών προς τα ζώα: Το ξενοδοχείο υιοθετεί βελτιωμένα πρωτόκολλα για να εξασφαλίσει την ευημερία και την άνεση  ζώων του κτήματος. Αυτό περιλαμβάνει μέτρα όπως διευρυμένες περιφράξεις, για άνεση χώρου διαβίωσης και τακτικούς υγειονομικούς ελέγχους που διεξάγονται από ειδικευμένους επαγγελματίες κτηνιάτρους.

Συνεργασία με Διαπιστευμένους Οργανισμούς: Το Ninemia Stay & play δημιουργεί συνεργασίες με αξιόπιστες φιλοζωικές οργανώσεις και καταφύγια. Σε στενή συνεργασία με αυτούς τους φορείς, το ξενοδοχείο στοχεύει να υποστηρίξει τις προσπάθειες διατήρησης της ευζωίας και να συμβάλει στην προστασία των ευάλωτων ειδών.

Αυτές οι αλλαγές υπογραμμίζουν την αφοσίωση του Ninemia Stay & Play στην εξέλιξη ως απάντηση στις κοινωνικές αλλαγές και τις ρυθμιστικές εξελίξεις. Δίνοντας προτεραιότητα στην ευημερία των ζώων, το ξενοδοχείο στοχεύει να θέσει ένα νέο πρότυπο για ηθικές τουριστικές εμπειρίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενημερωμένες δραστηριότητες του Ninemia Stay & Play, επισκεφτείτε το https://ninemia.gr/play/