Ήμαστε Hikers’ Friendly Hotel!!!!

Hikers Friendly Hotels

Τα «Hikers’ Friendly Hotels» στο Καρπενήσι; Τώρα πια ναι... Το Ninemia Stay & Play θα εκτοξεύσει τις πεζοπορίες σας με εκπληκτική διαμονή και πραγματικά μοναδική φιλοξενία, όπου ο κάθε φιλοξενούμενος βιώνει μία αυθεντική εμπειρία.

Καλώς ήρθες Ninemia Stay & Play !

“Hikers’ Friendly Hotels” in Karpenisi? Yes… Ninemia Stay & Play will upgrade your hikes through a fantastic stay and a unique hospitality, where all guests live an absolutely authentic experience.

We welcome Ninemia Stay & Play!

#hikersfriendly #hikersfriendlyhotels #Karpenisi #Ninemia #hiking

 

Comments are closed.